Dealer autorizat Dacia Renault Nissan

LOGO-AUTOBARA2
 1. Activitatea desfăşurată:

  Nr. crt.Cod CAENDenumirea activităţii
  1.4520Intretinerea si repararea autovehiculelor
  2.  

  conform Certificatului Constatator de la Registrul Comertului.

  In conformitate cu prevederile OUG 92 / 2021, art.  44 operatorii ecomonici care generează deșeuri în urma importului sau a activităților desfășurate, pe baza rezultatelor unui audit de deseuri, au obligația să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a deșeurilor generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care să respecte un anumit design al produselor, precum și să identifice și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor.

  Activitatile de productie desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor, conform schemei de mai jos.

  Conform definiției din OUG 92/2021, prevenirea înseamna toate măsurile ce trebuie să fie luate înainte ca o substanța/ material/ produs să devină deșeu, în vederea reducerii:

  • cantitătii de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;
  • impactului negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; sau
  • conţinutului de substanţe nocive ale materialelor şi produselor;

  În lista privind ierarhia deșeurilor, prevenirea generării deșeurilor este prioritară. Prevenirea are drept scop încurajarea gestionării deșeurilor în vederea reducerii efectelor negative ale acestora asupra mediului.

  Prezentul PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI, a fost elaborat de catre   – Responsabil cu protectia mediului in conformitate cu cerintele OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, pentru societatea                            avand la baza auditul deseurilor generate din activitatea societatii.

  Scopul Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate este de imbunatarire a proceselor de colectare selectiva a deseurilor in special a celor reciclabile, predarea periodica a deseurilor valorificabile catre societatile autorizate si controlul amanuntit al produselor achizitionate / comercializate, fiind astfel redusa in special cantitatea de deseuri ce este predata spre eliminare finala in depozitele de deseuri.

  NR CRTDENUMIRE DESEUCODTIPPROVENIENTAMASURI IN VEDEREA PREVENIRII GENERARII, A REDUCERII CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE SI RESPECTAREA IERARHIEI GESTIONARII DESEURILOR 
  1ULEI AUTO13 02 05*RereciclabilSchimburile de ulei in atelierul auto–          pe cat este posibil utilizarea unor uleiuri auto de calitate care sa nu necesite schimburi frecvente 
  2MATERIALE PLASTICE 15 01 02 / 20 01 39Reciclabil: Folii, recipienti / cutii, pungi de diferite marimi ambalaj primar / secundarDezambalarea produselor achizitionate; menajere de la angajati–          Solicitarea, daca este posibil, la furnizori de trimitere a materiei prime ambalate in folii / pungi de plastic biodegradabil prietenoase cu mediul

   

  –          Evitarea pe cat posibil a articolelor de unica folosinta la servirea mesei (inclusiv  la consumul de apa de la dozator) cu unele ce se pot spala si reutiliza

  –          Returnarea la furnizori a tuturor ambalajelor de plastic ce pot fi reutilizate in mai multe cicluri). Intruirea personalului deservent pentru manipularea cu atentie a acestor ambalaje in vederea prevenirii deteriorarii si transformarii in deseuri

  In activitatea de birou:

  –          Amplasarea si utilizarea de recipienti in vederea colectarii deseurilor de ambalaje de plastic, neamestecate cu alte deseuri menajere

  –          Incurajarea angajatilor de a utiliza pungi din plastic biodegradabil sau hartie ca si ambalaje menajere (pentru sandwichuri)

   
  3AMBALAJE CARTON / HARTIE15 01 01Reciclabil: Cutii de diferite marimi  ambalaj primar  / secundar, despartitoare, etichete, saci de cartonDezambalarea produselor achizitionate–          Reducerea achizitionarii de produse supraambalate

   

  –          Reutilizarea cutiilor de carton intern la manipularea produselor in magazia societatii

  –          Solicitarea catre furnizorii de materii prime / obiecte diverse de achizitie , de utilizare ca si ambalaje de protectie la transportul produselor finite a ambalajelor din carton ce devin apoi deseuri reciclabile si nu deseuri ce vor fi eliminate (ex: carton gofrat si nu fulgi din polistiren expandat EPS / folie polietilena etc.)

  –          Daca este cazul solicitarea la furnizorii de produse de utilizare a ambalajelor din carton ondulat din 3 straturi in loc de 5 straturi

  In activitatea de birou:

  –          Scanarea documentelor si mailurilor  in loc de printare

  –          Printare pe cat este posibil fata verso

  –          Monitorizarea la imprimante a colilor utilizate

  –          Utilizarea documentelor, unde este posibil, ca si ciorne

  –          Utilizarea unor fonturi de dimensiuni mai mici pentru reducerea numarului de foi tiparite

  –          Folosirea si pastrarea documentelor in format electronic

  –          Amplasarea si utilizarea de recipienti in vederea colectarii deseurilor de hartie, neamestecate cu alte deseuri menajere

  –          Instruirea angajatilor in vederea constientizarii  si sporirea atentiei in ceea ce priveste printarea documentelor pentru evitarea printurilor gresite

   
  4MENAJERE20 03 01Nereciclabil: resturi asimilabile deseurilor municipaleDe la personalul societatii–          Solicitarea agentului local de salubrizare, a pubelelor  de colectare a deseurilor asimilabile  celor municipal: reciclabile (maro) si nereciclabile (negru)

   

  –          Instruirea angajatilor privind  aruncarea deseurilor menajere  pe categorii si neamestecarea lor

   
  5AMBALAJE CONTAMINATE15 01 10*Nereciclabil: ambalaje de plastic / metalice cu continut de preparate chimice (galeti, cutii, tuburi)De la utilizarea preparatelor chimice in activitatea de tratare / epurare a apei, preparate utilizate la curatenie si in atelierul auto–          Achizitia, unde este cazul,  de preparate chimice ce nu se degradeaza in timp, in recipient cu volum mai mare pentru evitarea generarii de deseuri de ambalaje contaminate

   

  –          Prospectarea si identificarea pe piata a produselor de curatenie eco, de la care nu sunt generate deseuri de ambalaje contaminate

   
  7MATERIALE ABSORBANTE15 02 03Nereciclabil: material absorbante / filtrante (carpe, lavete, bureti)Din activitatea societatii, de la echipamentele de protectie si de lucru; din atelierul auto–          Pe cat este posibil in cazul carpelor, lavetelor, reutilizarea lor prin spalare direct sau prin servicii externalizate

   

  –          Achizitionarea de materiale absorbante pentru curatenie superioare calitativ care nu se degradeaza usor

   
  8MATERIALE ABSORBANTE CONTAMINATE15 02 02*Nereciclabil: material absorbante (carpe, lavete, bureti) cu resturi de preparate chimceDin activitatea societatii, de la echipamentele de protectie si de lucru; din atelierul auto–          In cazul carpelor, lavetelor contaminate, reutilizarea lor prin spalare direct sau prin servicii externalizate 
  10AMBALAJE LEMN15 01 03Reciclabil: paltei de lemn (euro sau non euro)Dezambalarea produselor achizitionate intrate–          Repararea paletilor din lemn deteriorati

   

  –          Reutilizarea ambalajelor de lemn (paleti)

  –          Returnarea catre producatori a paleti de lemn goi

   
  11ECHIPAMENTE CASATE16 02 14Reciclabil / nereciclabil: aparate electrice casateDe la inlocuirea aparatelor electrice, de birotica–          Evitarea generarii de deseuri DEEE prin repararea echipamentelor EEE defecte

   

  –          Achizitia de echipamente EEE  cu durata de viata si mare si mentenabilitate crescuta, prin stabilirea unor criterii de fiabilitate clare in caietele de sarcini

   
       
        
        
   DESEURI ANORGANIOCE ALTELE DECAT CELE SPECIFICATE LA 16 03 0316 03 04Nereciclabil Din activitatea de laborator apa potabila si uzata–          Utilizarea cu eficienta maxima a preparatelor / substantelor in analizele de laborator pentru diminuarea cantitatii de deseuri rezultate

   

  –          Achizitionarea de cantitati de reactivi pe baza unor estimari cat mai corecte pentru a nu exista stocuri mari ce pot deveni deseuri prin pierderea calitatii datorate neutilizarii indelungate

   
   SUBST. CHIMICE DE LAB. CONSTAND DIN SAU CONTINAND SUBST. PERICULOASE INCLUSIV AMESTECURILE DE SUBST. CHIMICE DE LAB16 05 06*Nereciclabil Din activitatea de laborator apa potabila si uzata–          Utilizarea cu eficienta maxima a preparatelor / substantelor in analizele de laborator pentru diminuarea cantitatii de deseuri rezultate

   

  –          Achizitionarea de cantitati de reactivi pe baza unor estimari cat mai corecte pentru a nu exista stocuri mari ce pot deveni deseuri prin pierderea calitatii datorate neutilizarii indelungate

   
        
        
   ULEI, GRĂSIMI DE LA SEPARATOARE19 08 10*  –          Continuarea campaniilor de constientizare a populatiei privind efectul negativ al aruncarii uleiului alimentar uzat in reteaua de canalizare

   

  –          Verificarea permanenta si aplicarea de penalitati / amenzi pentru agentii economici potentiali poluatori ai retelelor de canalizare cu grasimi / uleiuri / hidrocarburi

   
        
   BATERII SI ACUMULATORI, ALTELE DECAT CELE SPECIFICATE LA 20 01 3320 01 34Rereciclabil: Baterii / acumulatori miciDe la echipamente / aparate mici ce functioneaza cu astfel de baterii; telecomenzii–          Utilizarea acumulatorilor in locul bateriilor 

  Sef Birou Protectia Mediului

  Ing Mascas Doru